Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016
Advertisement


Tiếng anh: soccer/ footbal

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi để tay trước ngực. Cổ tay gập xuống để cho các đầu ngón tay chúc xuống dưới. Kéo ngón giữa lùi lại để bật ngón trỏ ra phía trước.

Advertisement


Advertisement