Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016


Tiếng anh: basketball

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đặt tay phải nằm úp, ngang trước ngực. Đầu ngón tay hơi chỉa ra ngoài. Khuỷu tay hơi nâng lên. Đập tay xuống, nhanh. (như động tác đập bóng). Làm hai lần
Advertisement


Advertisement