Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: Brazil

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm theo hình vẽ 1 rồi dựng thẳng đứng trước mặt, cao ngang đầu. Lòng bàn tay hướng sang trái. Kéo tay xuống dưới khi đến ngực thì chuyển thành hình dạng 2.

Advertisement


Advertisement