Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Brazil

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đưa bàn tay lên mặt sao cho ngón trỏ chạm vào chóp mũi. Lòng bàn tay hướng vào mặt. Sau đó kéo bàn tay ngã xuống, nằm ngữa ngang ngực
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement