Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: bừa bãi
Tiếng anh: messy

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm theo hình dạng bên. Bàn tay dựng đứng và để trước bụng, bên trái. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Đánh bàn tay xuống cho nằm ngang rồi giờ tay lên đưa qua bên phải và làm tương tự.

Advertisement


Advertisement