Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: uncomfortable

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ. Đặt bàn tay với tư thế như trên úp lên lồng ngực. Đấm nhẹ vào ngực hai lần"

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement