Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Bulgaria

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình dạng bên rồi đặt nằm ngang hai bên hông. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Cành tay giữ yên. Đánh 2 bàn tay cùng lúc lên xuống 2 lần.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement