Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: a grapefruit

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình dạng bên rồi đưa tay lên đầu ở tư thế đối xứng nhau. Lòng bàn tay hướng xuống. Kéo 2 tay xuống dưới đồng thời 2 lần.
Advertisement


Advertisement