Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016


Từ đồng nghĩa: bươm bướm
Tiếng anh: a butterfly

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên. Hai tay đặt chéo nhau và giơ cao ngang ngực. Hai ngón cái móc vào nhau. Lòng bàn tay hướng vào người. Vẫy 4 ngón tay của 2 bàn tay vài lần.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement