Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: buồn bã
Tiếng anh: sad/ upset

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải nắm lại như hình vẽ. Đặt bàn tay áp vào lồng ngực, xoay tròn từ trái qua phải. Gương mặt thể hiện nét buồn. "
Advertisement


Advertisement