Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: sales

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Đặt 2 tay trước ngực sao cho hai bàn tay song song. Tay trái trên, tay phải dưới. Hai lòng bàn tay hơi hướng vào trong người. Hai tay đánh vòng tròn đổi vị trí cho nhau."
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement