Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: Buon Me Thuot

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Ngón trỏ phải chạm lên mũi. Lòng bàn tay hướng vào người. Sau đó chuyển hai tay có hình dạng như hình vẽ sau. Đặt 2 tay ngang cằm, song song với nhau, và mở rộng ngang vai. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Kéo 2 tay cùng lúc ra phía sau."

Advertisement


Advertisement