Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: sleepy

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình bên rồi đặt ngón trỏ nằm chạm chân mày phải. Lòng bàn tay hướng sang trái. Sau đó, kéo cổ tay ngã xuống, ra phía ngoài. Bàn tay nằm ngang. Đầu ngoẻo sang một bên, mắt nhắm lại và miệng chu ra.

Advertisement


Advertisement