Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: a cap ballpoint pen

Cách làm ký hiệu

"Ngón cái và ngón trỏ tay phải chụm vào nhau, co các ngón cỏn lại. Đặt tay phía trước bụng. Lòng bàn tay úp. Thực hiện động tác như đang viết. Sau đó, tay phải làm như hình vẽ. Tay trái chụm lại như hình bên . Hai tay đưa ngang ngực, đẩy ngón trỏ tay phải vào chính giữa các ngón đang chụm của tay trái."
Advertisement


Advertisement