Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016
Advertisement


Tiếng anh: a pencil

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm như hình 1 rồi đặt nằm ngang trước bụng.Lòng bàn tay hướng vào người. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm như hình 2 rồi đút vào trong các ngón chụm lại của bàn tay trái. Xoay cổ tay phải vài vòng xong rút ra và chuyển sang hình 3 rồi làm động tác như đang viết.

Advertisement


Advertisement