Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016
Advertisement


Tiếng anh: a pen

Cách làm ký hiệu

Tay trái làm theo hình 1 rồi đặt nằm ngang trước bụng . Lòng bàn tay hướng sang phải. Tay phải làm theo hình 2 rổi đút ngón trỏ vào phần rỗng của bàn tay trái. Sau đó rút ra và chuyển thành hình  3 rồi đặt nằm úp phía trước tay trái và làm động tác như viết. 

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement