Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: a correction fluid

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm như hình vẽ và đặt nằm ngữa ngang trước bụng. Bàn tay phải làm theo hình dạng sau. Đặt ngón út tay phải chạm vào chính giữa lòng bàn tay trái. Sau đó kéo ngón út theo hướng từ giữa lòng bàn tay đến đầu ngón tay."
Advertisement


Advertisement