Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: a post office

Cách làm ký hiệu

Tay trái xòe theo hình dạng sau rồi giơ cẳng tay nằm xiên khoảng 45 độ. Bàn tay cao ngang miệng. Lòng bàn tay hướng sang phải. Bàn tay phải nắm lại và đánh vào cạnh trong (phía ngón cái) của bàn tay trái 2 lần.
Advertisement


Advertisement