Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016


Tiếng anh: a dolphin

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ.  Đặt tay nằm ngang ngực, phía bên hông phải. Lòng bàn tay hướng vào người. Đầu ngón tay hướng sang trái. Di chuyển tay lên xuống qua bên trái, theo chiều ngang.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác