Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016


Tiếng anh: organge

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ. Tay trái làm như hình vẽ. Đặt tay trái song song trước ngực, lòng bàn tay hướng xuống. Tay phải đặt trên tay trái, lòng bàn tay hướng về bên trái. Di chuyển tay phải từ cổ tay trái hướng về khuỷu tay"