Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Asia

Cách làm ký hiệu

"Hai tay cùng nắm lại. Đặt tay trái nằm úp, ngang trước ngực. Đặt bàn tay phải nằm dưới cổ tay trái sao cho nắm tay đứng lên. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Chuyển tay phải theo hình vòng cung qua bên phải rồi đi lên vượt qua tay trái rồi kéo xuống để cho cổ tay trái chạm vào phía trong của cổ tay phải. "