Tài liệu tham khảo

Dự án IDEO



Danh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Asia Pacific

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay tráinắm lại và giơ cẳng tay thẳng đứng, cao ngang chân mày.Lòng bàn tay hướng vào người. Khuỷu tay hơi giở lên. Bàn tay phải nắm lại theo hình vẽ sau. Bàn tay phải đặt gần khuỷu tay trái. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo tay phải theo hình vòng cung, lên trên. Khi cao gần bằng tay trái thì bung các ngón tay ra."