Advertisement
Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Giao Thông Hành động 2016

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đặt bàn tay úp trước bụng. Cẳng tay vuông góc với bắp tay. Đẩy bàn tay thẳng ra phía trước. "
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Động Từ

Báo (nó báo cho anh ấy)
tell (he/she/it tells him)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

"Các ngón tay phải chụm lại như hình vẽ. Cẳng tay phải dựng thẳng đứng, cao ngang miệng. Lòng bàn tay hướng sang trái. Khuỷu tay hơi nâng lên.Đẩy nhẹ bàn


Xem Video
ngắm
to watch, to look at

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đặt nằm úp. cao ngang tầm mắt. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo bàn tay lướt chậm từ trái qua phải.


Xem Video
không đủ
not enough

Hà Nội Động Từ Hành động
2016

"1/ Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đưa bàn tay phải lên vị trí ngang vai phải, lòng bàn tay hướng sang trái. 2/ Đẩy bàn tay phải ra ngoài, đồng thời chuyển bà


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Giao Thông

thuyền

Bình Dương Đồ vật Giao Thông Nghề may - Đan
2006

Bàn tay trái khép, lòng bàn tay hướng sang phải, đặt tay ngang tầm vai, các ngón tay phải hơi chúm đặt lên lòng bàn tay trái rồi xoay xoay tay phải.


Xem Video
đèn giao thông / đèn hiệu giao thông
traffic light

Hà Nội Danh Từ Đồ vật Giao Thông
2016

"Tay trái nắm lại như hình. Đặt tay ra trước ngực. Cẳng tay thẳng đứng. Lòng bàn tay hướng ra sau. Tay phải chụm lại như hình bên. Đặt tay phải ra trước


Xem Video
chạy (xe 2 bánh)
to ride (a motorbike)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Giao Thông Hành động
2016

"Tay phải làm như hình vẽ Đặt bàn tay hướng về trước, lòng bàn tay hướng về bên trái. Di chuyển tay theo dướng thẳng ra phía trước"


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

ngủ

Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Bàn tay phải áp má phải, đầu nghiêng phải, mắt nhắm.


Xem Video
bắt đầu / khởi đầu
to start/ to begin

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

"Tay phải làm như hình vẽ. Đưa tay lên trán bên phải sao cho ngón trỏ và ngón giữa chạm vào trán (tư thế chào). Sau đó đẩy bàn tay bật lên trên và ra ngoài


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

chạy (tàu)
run (a train)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Giao Thông Hành động
2016

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Đặt hai tay nằm ngang trước ngực. Các đầu ngón giữa và ngón trỏ chạm vào nhau tạo thành hình mũi tên. Giữ cho 2 tay vẫn chạm


Xem Video
giao thông đường bộ

Bình Dương Giao Thông
2006

Hai tay đẩy thẳng ra trước đồng thời bắt chéo hai cẳng tay với nhau.Sau đó hai bàn tay úp trước tầm ngực, tay phải ở trong, tay trái ở ngoài rồi đẩy hai tay


Xem Video
bến xe

Bình Dương Giao Thông Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai bàn tay khép úp để gần nhau đặt giữa tầm ngực, rồi tay trái giữ y vị trí, xê dịch tay phải ra.Sau đó hai tay nắm ngửa đưa ra trước rồi xoay lái cụ t


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam