Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Khoa học 2016


Tiếng anh: burn

Cách làm ký hiệu

"Hai tay xòe ra theo hình bên rồi đặt nằm úp (hơi nghiêng vào trong), ngang bụng dưới. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo 2 tay lên trên theo đường thẳng. Vừa kéo vừa lắc 2 bàn tay. "