Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Quân sự 2016


Tiếng anh: war

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đặt 2 tay đối xứng nhau, cao ngang ngực. Lòng bàn tay hướng vào người. Kéo 2 bàn tay cùng lúc lên xuống 2 lần.