Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Số đếm 2016


Tiếng anh: nine

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Bắp tay xuôi theo thân mình. Tay giơ cao ngang cổ.Lòng bàn tay hướng về bên trái"