Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: của tao/ của mình
Tiếng anh: mine

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ. Khuỷu tay giở lên sao cho cẳng tay nằm ngang trước ngực và bàn tay chúc xuống đất. Lòng bàn tay hướng về bên phải. Hất cổ tay lên sao cho bàn tay nằm ngang, các ngón tay hướng vào người và lòng bàn tay vẫn hướng về bên phải."