Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: cũng tạm
Tiếng anh: so so/ ok

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại rồi đưa lên cao ngang bụng. Kéo bàn tay xuống xéo qua bên trái rồi đưa lên vị trí củ .Môi hơi mím lại

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác