Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: hill

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải xòe ra, lòng bàn tay hướng xuống đất. Đưa bàn tay phải lên vị trí ngang ngực trái. Di chuyển bàn tay theo hướng từ trái sang phải theo hình nón.