Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: delta

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xỏe ra. Đưa bàn tay trái ra phía trước, lòng bàn tay úp xuống. Đặt bàn tay phải lên vai trái, lòng bàn tay úp xuống. Chuyển động các ngón tay phải, di chuyển bàn tay phải xuống chạm vào lưng bàn tay trái.