Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: earthquake

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ, lòng bàn tay úp xuống. Đưa 2 bàn tay ra phía trước ở vị trí ngang bụng. 2 bàn tay chạm vào nhau, làm động tác rung lắc nhẹ vài lần.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác