Advertisement
Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách làm ký hiệu

Hai tay đan vào nhau rồi đặt trước bụng. Ấn 2 tay xuống dưới đồng thời 2 lần.
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Con vật

con trăn

Hải Phòng Con vật
2006

Các ngón tay của bàn tay trái chụm, khum lại hướng lòng bàn tay xuống phía dưới, mũi ngón tay hướng sang phải, tay phải nắm vào cẳng tay trái gần nơi khuỷu. r


Xem Video
sâu bọ

Bình Dương Con vật
2006

Tay phải nắm úp chỉa ngón trỏ ra di chuyển từ phải sang trái đồng thời ngón trỏ cong vào búng ra nhiều lần.


Xem Video
con lừa

Bình Dương Con vật
2006

Ngón út và áp út của hai bàn tay nắm vào, đầu ngón cái đặt vào kẻ hở giữa ngón trỏ và ngón giữa, đặt hai tay lên hai bên đầu, lòng bàn tay hướng ra trư


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

biên giới
boundary

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý
2016

"Bàn tay trái làm theo hình dạng 1 rồi giơ thẳng đứng cao ngang mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình dạng 2 rồi chỉ trên đầu ngón trỏ tr


Xem Video
sách
book

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục
2016

Hai tay xoè ra như hình . Chắp hai tay trước ngực. Lòng bàn tay chạm vào nhau. Các ngón tay hướng thẳng về phía trước. Sau đó mở hai tay ra. Thực hiện hai lần


Xem Video
đen
black

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc
2016

Tay phải làm như hình. Đặt tay lên đầu, phía bên phải. Ngón trỏ chạm vào tóc. Lòng bàn tay hướng xuống. Sau đó, kéo thẳng ngón trỏ xuống 1 đoạn ngắn


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

nghiêm chỉnh

Bình Dương Giao Thông
2006

Đầu ngón cái chấm bên ngực trái, lòng bàn tay úp, rồi kéo từ ngực trái xuống ngang qua giữa ngực. Sau đó bàn tay phải khép, lòng bàn tay hướng sang trái đặt


Xem Video
bảo đảm

Bình Dương Giao Thông Hành động
2006

cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay khép, mũi tay hướng lên, tay phải khép ngửa đưa các đầu ngón chạm vào giữa lòng bàn tay trái. Sau đó tay phải đánh chữ cái B


Xem Video
chạy (xe lửa)
run

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Giao Thông Hành động
2016

"Hai bàn tay nắm lại như hình vẽ. Đặt tay trái nằm ngang, khuỷu tay song song với ngựa, lòng bàn tay úp. Đặt tay phải nằm lên trên tay trái, lòng bàn tay úp. Di c


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam