Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Giao Thông Hành động 2016


Tiếng anh: to land

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái nằm lại rồi đặt nằm úp. Cẳng tay nằm ngang, song song với thân mình. Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi giơ tay cao ngang đầu phía bên phải. Cẳng tay hơi xiên. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng lên. Kéo tay phải hạ xuống lưng bàn tay trái.