Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Ha Noi

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ. Tay giơ cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đẩy cổ tay gập xuống sau đó chuyển ngón trỏ chạm vào dưới khóe miệng phải. Lòng bàn tay hướng vào mặt. "