Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Hanoi

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái nắm lại rồi đặt thẳng đứng, cao ngang vai.Lòng bàn tay hướng vào người. Bàn tay phải làm theo hình bên rồi lấy 2 ngón tay gõ nhẹ vào lưng bàn tay trái 2 lần. "