Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Số đếm 2016


Từ đồng nghĩa: Hai chục
Tiếng anh: twenty

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ. Bắp tay để xuôi theo thân mình. Giơ tay lên cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Co nhẹ các đốt trên của hai ngón tay lại, hai lần.