Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Tiền bạc 2016


Tiếng anh: two thousand VND

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ. Tay đặt giữa ngực và cách ngực khoảng 1 bàn tay. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đẩy cổ tay ngã xuống ra ngoài.