Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Tiền bạc 2016


Từ đồng nghĩa: hai nghìn đồng
Tiếng anh: two thousand VND

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ rồi đưa cẳng tay thẳng đứng. Lòng bàn tay hướng vào người. Đẩy bàn tay ngã xuống bên trái cho bàn tay nằm ngang.