Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Hai Phong

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình vẽ. Đưa tay lên cao ngang đầu. Lòng bàn tay hướng sang phải. Xoay tròn cổ tay vài lần.