Tài liệu tham khảo

Dự án IDEO



Danh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời Gian 2016


Từ đồng nghĩa: hai giờ
Tiếng anh: two hours

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đưa tay lên sao cho ngón trỏ chạm vào tai phải. Lòng bàn tay hu7o71g ra ngoài và hơi chếch sang phải. Đẩy bàn tay ra ngoài nhưng vẫn giữ nguyên vị trí cánh tay, "





Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác