Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Số đếm 2016


Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Tay giơ cao ngang vai phải. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo cẳng tay sang phải đồng thời co hai ngón tay lại."