Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Số đếm 2016


Tiếng anh: two hundred

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình 1 rồi giơ cẳng tay thẳng đứng, cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Hai ngón tay cụp xuống chụm vào những ngón còn lại rồi đưa qua phải.