Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Tiền bạc 2016


Từ đồng nghĩa: hai trăm nghìn đồng
Tiếng anh: two hundred thousand VND

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Tay giơ cao ngang vai trái. Lòng bàn tay hướng vào người. Kéo cẳng tay sang phải đồng thời co hai ngón tay lại.Sau đó, xoay cổ tay cho lòng bàn tay hướng sang trái rồi đánh xuống dưới. "