Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: ngưỡng mộ
Tiếng anh: to admire

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt bàn tay thẳng đứng trước ngực. Lòng bàn tay hướng ra ngoài.Đầu ngón tay hướng lên. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đưa bàn tay phải chạm vào ngón trỏ của tay trái.