Tài liệu tham khảo

Trung tâm nghiên cứu phát triển Bền Vững - CSDS
Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Giới tính 2018


Tiếng anh: desire

Cách làm ký hiệu

Các ngón tay thẳng, xòe, cào đầu ngón tay chạm vào cổ và chuyển động thật chạm xuống ngực kết hợp mắt nhắm.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác