Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Xã hội 2016


Tiếng anh: third rate

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi giơ cẳng tay thẳng đứng cao ngang đầu. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Xoay cổ tay cho lòng bàn tay hướng vào người

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác