Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2016


Tiếng anh: first rate

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ rồi để bàn tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Đánh bàn tay xuống dưới đồng thời các ngón nắm lại chỉ còn ngón trỏ .