Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: tự hào
Tiếng anh: proud of

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm theo hình bên rồi đặt úp vào bụng dưới. Các đầu ngón tay hướng sang trái. Kéo tay lên đến cổ theo đường thẳng.