Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: spring onion

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đặt ngón cái bên dưới khóe mắt trong rồi kéo ngang qua bên phải.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác