Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: onion

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm thao hình 1 rồi đặt nằm ngửa trước bụng. Sau đó chuyển thành hình dạng 2 rồi đưa ngón trỏ lên khóe mắt phải quệt xuống. "